Автотехнически и оценъчни експертизи

Поискайте оферта за сходен сайт
Последно обновяване: 02-11-2018

VIZIA Design Studio са страхотен екип, знаят какво и как да го направят и най-важното със завидно спокойствие приемаха всяка моя идея и я реализираха, без значение, че понякога исках страни неща, но те винаги намираха решение, за което им благодаря.

инж. С.ПехливановУправител

Интегрирани e-mail технологии за валидиране на имейл съобщенията за домейн:
crashbg.com

Във Vizia design извършваме ежедневен мониторинг на описаните технологии. За целта използваме външни приложения за измерване, които са безплатни до определен брой мейли, но това е абсолютно достатъчно за повечето сайтове.

Трябва да знаете, че DMARC, SPF и DKIM са абсолютно безплатни и би следвало да не заплащате за тях. BIMI обаче изисква платен сертификат: Verified Mark Certificate (VMC), а цената му е от порядъка на $1500 годишно. Това е така, защото сертификатът е един вид патентоване на логото Ви пред целия свят. Все пак към днешна дата има доста мейл клиенти, които го показват и без наличието на сертификат и определено си струва да го имате интегрирано.

Сканиране на DMARC, DKIM, SPF и BIMI: crashbg.com

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance)

DMARC, което означава „Удостоверяване на съобщения, базирано на домейн, отчитане и съответствие“, е протокол за удостоверяване на имейл, политика и отчет.

DMARC се основава на широко разпространените SPF и DKIM протоколи, като добавя връзка към името на домейна на автора ("От:"), публикувани политики за обработка на неуспехите при удостоверяване на получателите и докладване от получатели до податели, за подобряване и наблюдение на защитата на домейна от измамна електронна поща.

Прочетете цялата статия

SPF Sender Policy Framework

SPF определя кои имейл сървъри имат право да изпращат имейли от ваше име. По този начин SPF предотвратява фалшифициране и фишинг атаки срещу имейл домейна.

SPF се добавя като TXT запис, използван от DNS, за да определи кои имейл сървъри могат да изпращат имейли от името на персонализирания домейн. Системите за електронна поща на получателите проверяват SPF TXT записа, за да определят дали съобщението от персонализирания домейн произхожда от оторизиран сървър за съобщения.

Прочетете цялата статия

DKIM (Domain Keys Identified Mail)

DKIM е техника за удостоверяване на имейл, която позволява на получателя да провери дали имейл наистина е изпратен и упълномощен от собственика на този домейн. Това става чрез предоставяне на имейл на цифров подпис. Този DKIM подпис е заглавна част, която се добавя към съобщението и е защитена с криптиране.

След като получателят (или системата за получаване) установи, че имейл е подписан с валиден DKIM подпис, е сигурно, че части от имейла, сред които тялото на съобщението и прикачените файлове не са били променени. Обикновено DKIM подписите не се виждат от крайните потребители, проверката се извършва на ниво сървър.

Прочетете цялата статия

Brand Indicators for Message Identification or BIMI

Търговците по имейл постоянно търсят предимство: единственият трик, който им дава по-добра видимост пред абонатите и отваря тяхното съобщение. Въпреки че не съществува такова решение, има нещо, което може да помогне. Индикаторите на марката за идентификация на съобщенията – наричани накратко BIMI – са нововъзникващ стандарт за имейл, който може да помогне на вашата марка да се открои във входящата кутия.

Накратко, BIMI ви позволява да показвате лого на подателя до вашите съобщения във входящата кутия, когато е проверено според набор от спецификации на BIMI.

Прочетете цялата статия

Сертифициран автоексперт оценител инж. Стойко Пехливанов
Правилната оценка на заключението на експерта има непосредствено отражение върху тактическата организация на разследването на ПТП, поради това следва да се създадат необходимите условия за избягване на два от типичните недостатъци в тази връзка: формалност и недостатъчна компетентност при оценката на автотехническата експертиза.

Сключване на застраховки:

  • Професионална консултация при избора на застрахователен продукт и застраховател;
  • Индивидуална оферта за всеки клиент;
  • Възможност за допълнителни отстъпки при определени условия;
  • Застраховка на място във вашия дом или офис;
  • Съдействие при обслужване на щети;
  • Напомняне с SMS или телефонно обаждане за изтичане на застраховката или плащането на поредна вноска.

История на проекта

За разлика от повечето фирми, които изработват сайтове и с това приключват ангажиментите им ние освен първоначалната изработка постоянно обновяваме и подобряваме сайтовете на клиентите си. Тук можете да проследите развитието на проекта.

02.11.2018

Старт

Сайтът е стартиран. Съдържанието е въведено и е извършено първично SEO.

25.10.2018

Информация

Сайтът е готов и започва въвеждането на цялата информация от стария сайт на клиента.

25.06.2018

Изработка

Потвърждаване на дизайна от клиента и започване на работа по изграждането на сайта.