Съюз на автосервизите


 • 05.03.2017г.
 • Уеб сайт
Вижте онлайн
Описание и тема

Съюзът на автосервизите е създаден през 2017г. Правилата за функциониране на организацията са уредени с устав. Приемането и спазването на устава за работа и постигане на целите е основното изискване към членовете на Съюза на автосервизите.

Мисия

 • Съюзът ще работи за обединяване на законните автосервизи в България.

 • Промяната в закона за въвеждането на нормативна уредба, която да регламентира дейността на автосервизите.

 • Автосервизите само с лиценз.

  Цели

 • Да работи за издаването на електронен каталог на законните автосервизи в България.

 • Да ориентира клиентите към лицензираните автосервизи в България.

 • Да сътрудничи с държавни органи при изготвянето на закони и подзаконови актове, касаещи автосервизите в България.


  Средствата, с които сдружението си служи за постигане на целите си са: организиране и провеждане на семинари, курсове, лекции и срещи със специалисти, участия в прояви свързани със автосервизна дейност в страната, консултации и правна помощ на членовете на съюза, срещи и контакти със други организации, поддържане на собствена информационна мрежа, участие в разработването на нормативни документи, проекти и концепции в областта на автосервизите.

  • Възложител

   СЪЮЗ НА АВТОСЕРВИЗИТЕ

  Стартирахме съюза като НПО в обществена полза и се обърнахме към дългогодишния ни партньор Vizia Design да ни изработят сайта. Те откликнаха на молбата и направиха поредното си уникално творение. Препоръчваме Vizia Design на всички, които искат да имат наистина красиви, функционални и бързи уеб сайтове.

  Ю.АтевПредседател


  • Хронология на проекта
   01.03.2017г.
   Проекта е приключен и сайта е пуснат онлайн.
   12.02.2017г.
   Потвърден дизайн.

  Блог