Счетоводни услуги Плевен и счетоводно обслужване от КМ


 • 05.06.2015г.
 • Уеб сайт
Вижте онлайн
Описание и тема

За Счетоводни услуги КМ - Плевен изработихме стилен и функционален сайт с responsive дизайн. В сайта интегрирахме основните раздели, които всеки сайт за услуги трябва да съдържа, а именно: За нас; Услуги и За контакти. Сайтът, ще търпи постоянни подобрения и интеграция на допълнителни модули.

Няколко думи за дейността на Счетоводни услуги КМ - Плевен:


В Kancheva & Mirchev предлагаме професионални счетоводни и данъчни консултантски услуги във всички области, свързани с финансово-счетоводните процеси в една организация – счетоводство, финансово и данъчно консултиране, труд и работна заплата на служители и управленския екип.
 
Независимо от размера и вида на организацията ви, ние ви предлагаме гъвкава система, която да отговори на установените в организацията ви финансово-счетоводни процеси, така че да може да ги управлявате по начин, който ефективно спомага за развитието на вашия бизнес.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
 • Изготвяне на счетоводна политика на предприятието и индивидуален сметкоплан.
 • Оперативно счетоводство.
 • Изготвяне на хронологични и аналитични регистри, оборотна ведомост, главна книга, ОПР, баланс.
 • Годишно счетоводно приключване.
 • Дневници и справки, декларации по ДДС.
 • Подаване на данни в НАП, НОИ, НСИ и Търговски регистър.
 • Данъчна защита и осигуряване на одиторски заверки.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации.

ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
 • Съставяне на трудови договори и необходимите към тях документи.
 • Водене на досиета на персонала на фирмата.
 • Изготвяне на ведомости за заплати, удържки, и фишове за заплати.
 • Изготвяне на декларации образец №1, №3, №5, №6 и №7.
 • Съставяне на платежни нареждания за осигурителни вноски.
 • Изчисляване на обезщетения и представяне на болнични листи в НОИ.
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки; УП-2, УП-3.
 • Заверяване на осигурителни книжки на самоосигуряващи лица.

... и други.

 • Възложител

  Павлинка Канчева ЕООД

Настоящата препоръка предоставяме на екипа на “ВИЗИЯ“ ЕООД, с която желаем да изразим удовлетвореността и най-вече благодарността си. Екипът от професионалисти ни спечели с изключителна коректност, навременно изпълнение, възможност за пълно и комплексно корпоративно обслужване, персонално отношение и грижа към клиента, както също и с изключителна отзивчивост и рационален подход. Поради утвърдения ни опит в работата с тях, ги препоръчваме специално на претенциозните клиенти, които държат на качеството и коректността.

Павлинка КанчеваУправителБлог