Сдружение на варненските рибари


 • 17.11.2011г.
 • Уеб сайт
Вижте онлайн
Описание и тема

"СДРУЖЕНИЕ НА ВАРНЕНСКИТЕ РИБАРИ" е неправителствено сдружение на привърженици на аматьорския любителски риболов. 
 
Нашата мисия е да подпомогнем чрез своята дейност и концепции популяризирането на любителския риболов и опазване на околната среда, да съдействаме и подпомагаме за обучението и за информираността на обществеността във връзка с опазването и устойчивото развитие на рибните ресурси и околната среда. 
 
Стремим се към постигане на посочените цели чрез цялостното си поведение на брега на морето и около водоемите, с което да даваме личен пример при осъществяване на любителски риболов съобразно нормативните разпоредби.

 • Възложител

  Сдружение на варненските рибари

С настоящата референция Сдружение на варненските рибари изразява благодарност към екипа на “ВИЗИЯ” ЕООД, във връзка с изработването на уеб сайт на сдружението. Удовлетворени сме от добрите резултати от съвместната ни работа с Vizia Design Studio и от чудесната визия на сайта както и от изключително кратките срокове за изработка.

Ю.АтевПредседател


 • Хронология на проекта
  17.11.2011г.
  Проекта е приключен и сайта е пуснат онлайн.
  04.11.2011г.
  Потвърден дизайн.