ФОНИК - Системи за омекотяване и пречистване на вода


 • 19.05.2014г.
 • Уеб сайт
Вижте онлайн
Описание и тема

„Фоник” ЕООД е вносител на омекотители, филтри и други продукти с марката EcoWater, подходящи за еднофамилни къщи, жилища, малки бизнес обекти, хотели и производства.
 
Освен внасяните и предлагани от нас продукти, фирма ФОНИК ЕООД може да Ви бъде полезна с информация и конкретни предложения за: 
 • Дезинфекция и бактериална обработка на води.
 • Системи за обратна осмоза.
 • Препарати за третиране на вода за питейни и  промишлени цели
 • Плувни басейни и резервоари
 • Пречиствателни станции за отпадни води 
 • Сол таблетки за омекотителни инсталации.

 • Възложител

  ФОНИК ЕООД

С настоящата референция бихме искали да изразим нашите отлични впечатления от съвместната ни работа с “ВИЗИЯ” ЕООД. Възложената задача бе реализирана в договорените срокове, качествено и професионално. Всички наши изисквания, възникнали по време на реализацията на проекта бяха удовлетворени в следствие на бързата обратна връзка която поддържахме с екипа на “ВИЗИЯ” ЕООД.

Е.РайковУправител


 • Хронология на проекта
  19.05.2014г.
  Проекта е приключен и сайта е пуснат онлайн.
  18.04.2014г.
  Дизайн потвърден от клиента.