TEODOR - Автоматичен раздел Магазини


Клиентът има допълнителна опция в административния панел, в която може да добавя магазини и обекти. Промените се отразяват веднага и ако има добавени GPS координати, обекта се отразява и на картата.


Назад